อิงลิชแคมป์ที่อังกฤษ

พิเศษ 127,000 บาท รับจำนวนจำกัด

อิงลิชแคมป์ที่อังกฤษ

 • ร่วมชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยม และศึกษาภาษาอังกฤษ รวม 42 ชั่วโมง
 • สัปดาห์แรก นักเรียนจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวอังกฤษที่โรงเรียนมัธยม
 • สัปดาห์ที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษ และฝึกทักษะการใช้ภาษาผ่านกิจกรรม Tourism Project 
 • ทัศนศึกษา 4 วัน กิจกรรมครึ่งวัน ที่เมือง Canterbury, London, Kent, Ashford, Brighton
 • พักอาศัยกับครอบครัวชาวอังกฤษ พร้อมอาหาร 3 มื้อ

รายละเอียดของโครงการอิงลิชแคมป์ที่อังกฤษ

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ - ลอนดอน ชั้นประหยัด โดยสายการบิน 
 • ค่าจัดทำวีซ่า
 • ค่าเรียนตลอดโครงการ พร้อมใบประกาศนียบัตรเมื่อจบโครงการ
 • ค่าที่พักแบบ Home Stay (นักเรียน 2 คนต่อ Home Stay) 
 • อาหาร 3 มื้อต่อวันโดย Home Stay
 • บัตรโดยสารรถไฟและรถสาธารณะตลอดโครงการ
 • ค่าเข้าชมและทัศนศึกษาตามสถานที่ที่กำหนดในโครงการ
 • รถรับส่งสนามบิน
 • ประกันการเดินทาง ค่ารักษาพยาลบาลวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
 • เจ้าหน้าที่คนไทยดูแลตลอดโครงการ

โรงเรียนมัธยมศึกษา และ สถาบันสอนภาษา

1 . Simon Langton’s School เริ่มก่อตั้งในยุคกลางของอังกฤษ ปี 1881 และได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี 1995 โดย
สร้างอาคารใหม่อีก 13 อาคาร ประกอบด้วยห้องปฎิบัติการต่างๆ ภายนอกมีสนามกีฬาต่างๆ โรงเรียนมีความ
โดดเด่นในด้านคณิตศาสตร์ เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี และด้านดนตรี ได้รับรางวัลในด้านนี้ในปี 2008 และรางวัล
โรงเรียนนานชาติดีเด่น ในปี 2002, 2005, 2008, 2010
2. Concorde International School เป็นโรงเรียนสอนภาษาที่ได้รับการรับรองจาก British Council

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 629,750