English Camp

 

 


  • M-S12.jpg
    โครงการเรียนภาษาอังกฤษ ฤดูร้อน ณ ประเทศ สิงคโปร์สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ตามเอกสารด้านล่าง

  • S4.jpg
    โปรแกรมทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ตามเอกสารด้านล่าง

  • พิเศษ 127,000 บาท รับจำนวนจำกัด อิงลิชแคมป์ที่อังกฤษ ร่วมชั้นเรียนในโรงเรียนมัธยม และศึกษาภาษาอังกฤษ รวม 42 ชั่วโมง สัปดาห์แรก นักเรียนจะได้เข้าร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวอังกฤษที...

Visitors: 648,709