ทัวร์รวมกันเที่ยว....

ทัวร์รวมกันเที่ยว ก็คือการรวมตัวกันของกลุ่มเล็กๆ หลายๆกลุ่มนั้นเอง สำหรับ ท่านลูกค้าที่มีความต้องการท่องเที่ยว ในแต่ละเส้นทาง แต่มีจำนวนน้อย การรวมกันเที่ยวจึงเป็นทางออกที่ดีและเหมาะสมที่สุด ซึ่งท่านก็ไปรวมกันกับท่านลูกค้ารายอื่นๆ ที่มีจำนวนน้อยเช่น กัน โดย ชอบธรรมทัวร์ ก็จะเป็นตัวแทนในการนำเสนอข้อมูลให้ท่าน และคัดสรร คุณภาพที่ดีที่สุดจากข้อกำหนดของท่านลูกค้า ซึ่งสามารถไปทำความรู้จักกับท่านลูกค้าอื่นๆได้ในขณะท่องเที่ยว แถมยังได้เพื่อนใหม่ จากการท่องเที่ยวอีกด้วย

       

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 699,155