มารู้จัก ชอบธรรมทัวร์

  

ชอบธรรมทัวร์ โดย บริษัท ชอบธรรม จำกัด
สิ่งที่ ชอบธรรมทัวร์ ยึดมั่นในการให้บริการ คือการคำนึงถึงความต้องการลูกค้า เป็นสำคัญ และ นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเสมอ นำเสนอทางเลือกเพื่อตรงตามงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด โดยไม่ลดคุณภาพในการให้บริการ

ด้วยทีมงาน ชอบธรรมทัวร์ ที่มีความสามารถเฉพาะเส้นทาง เราจึงสามารถตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น รวมถึงเสนอแนะ อย่างตรงไปตรงมา เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

 

ชอบธรรมทัวร์ ดำเนินการด้วยทีมงานคนรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ในด้านการบริการทัวร์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ในรูปแบบกรุ๊ปเหมา

นอกจากนี้ ชอบธรรมทัวร์ ยังมีทีมงานในการจัดกิจกรรมสันทนาการประจำปีสำหรับ บริษัท ห้างร้าน เพื่อเป็นรางวัลประจำปี สำหรับพนักงาน พร้อมความสมัครสมาน สามัคคีหลังจบกิจกรรม

- จดทะเบียนในนาม บริษัท ชอบธรรม จำกัด

- ทะเบียนพานิชเลขที่ 0105556009596

- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07524

 สุดท้ายนี้ ชอบธรรมทัวร์ หวังว่าจะได้มีโอกาส ให้บริการทุกๆท่านด้วยความจริงใจ :)

 

              

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 700,734