ทัวร์หน่วยงาน

ชอบธรรมทัวร์ให้บริการ จัดกลุ่มทัวร์ของหน่วยงาน เพื่อการจัดประชุม สัมมนา หรือเลี้ยงฉลองตำแหน่ง เรายินดีจัดโปรแกรมตามที่หน่วยงานกำหนด จัดหาไกด์ท้องถิ่น รถสำหรับเดินทาง ที่พัก มื้ออาหารตามโปรแกรมที่ต้องการ

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ได้ที่ 086-328-8776

 
Visitors: 700,744