ทัวร์พม่า WS (PKG-RGN1) Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days Oct 2019-Apr 2020

แพคเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางเดือนต.ค. 62-เม.ย. 63

ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน

                                               

โรงแรม

2 ท่าน

ราคา/ท่าน

3-5 ท่าน

ราคา/ท่าน

6-9 ท่าน

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

KYAIKHTO HOTEL OR YOE YOE LAY HOTEL + RENO HOTEL / GRAND UNITED 3*

11,500.-

9,900.-

8,900.-

3,500.-

KYAIKHTO HOTEL OR YOE YOE LAY HOTEL + JASMINE HOTEL / TAW WIN HOTEL 4*

12,000.-

10,400.-

9,400.-

4,500.-

KYAIKHTO HOTEL OR YOE YOE LAY HOTEL + NOVOTEL HOTEL / MELIA HOTEL 5*

12,500.-

10,900.-

9,900.-

5,500.-

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 612,033