ทัวร์พม่า WS (PKG-MDL1) Mandalay-Mingun-Sagiang 3 Days Oct 2019-Apr 2020

แพคเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดินทางเดือนต.ค. 62-เม.ย. 63

มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์

                                               

โรงแรม

2 ท่าน

ราคา/ท่าน

3-5 ท่าน

ราคา/ท่าน

6-9 ท่าน

ราคา/ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

3* MANDALAY SHWE PHYU HOTEL
HOTEL MANDALAY

10,900.-

9,200.-

7,800.-

2,500.-

4* MANDALAY HAZEL
EASTERN BEST WESTERN PLUS HOTEL
VICTORAIA HOTEL

11,600.-

9,900.-

8,500.-

3,500.-

5* HILLTON HOTEL
OR MANADLAY HILL RESORT

12,900.-

11,200.-

9,800.-

4,500.-

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 612,032