ทัวร์เวียดนาม AG HASHTAG NHA TRANG - DALAT 4D3N - OCT - DEC 2019

เที่ยวครบไฮไลท์

·          บินตรง สุวรรณภูมิ – ญาตราง / ญาตราง – สุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

·          พักโรงแรม 3-4 ดาว ระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า ญาตรง 2 คืน ดาลัด 1 คืน

·          สนุกกันให้เต็มที่กับสวนสนุกวินเพิร์ล

·          ดาลัด วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร

·          ช้อปปิ้งตลาดของเมืองญาตราง ตลาดไนท์บาร์ซ่าของเมืองดาลัด

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 599,976