ทัวร์จีน LXH01 ทิเบต ลาซา 5วัน 4คืน (3U) พ.ค.-มิ.ย.2562

·    เขตปกครองตนเองทิเบต  (ซีจ้าง)  สมญานาม หลังคาโลก

·    ชมวิถีชีวิตแห่งพุทธวัชรยานของชาวทิเบต

·    ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลากง

·    พระตำหนักนอร์บุหลิงคา  วัดเซรา วัดโจคัง

·    ตระการตา ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์

***** รายการท่องเที่ยว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองใดๆ *****

 

กำหนดการเดินทาง                          พฤษภาคม– มิถุนายน 2562

 

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 593,682