ทัวร์จีน KMG05 แชงกรีลา ลี่เจียง กระเช้าใหญ่ รถไฟ 6 วัน (TG) เม.ย.-ต.ค..2562

·      แชงกรีล่า ดินแดนสุขสงบที่ทุกคนอยากไปสัมผัส 

·               ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  วัดลามะซงจ้านหลิง เจดีย์จ้วนจิง

·               ลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก กระเช้าใหญ่ Glacier Park

·               เมืองโบราณลี่เจียง เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก้

·               ต้าหลี่ เมืองโบราณแห่งอาณาจักรน่านเจ้า และ เจดีย์สามองค์

·               ชมการแสดง Impression Lijiang

·               นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง – คุนหมิง

 

กำหนดการเดินทาง                             เมษายน – ตุลาคม 2562

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 597,112