ทัวร์ยุโรป German-Czech-Austria 7 D, TG Feb-Mar2019

** การบินไทย บินตรงสู่นครแฟร้งค์เฟิร์ต
กลับเวียนนา
ไม่ย้อนเส้นทาง **

เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน

ชมจัตุรัสโรเมอร์ และบรรยากาศที่งดงามของ
เมืองเก่าแฟร้งค์เฟิร์ต

เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุน

ชมเมืองปราคและเมืองน้ำแร่ครุมลอฟ

พร้อมช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet

               
บริษัทฯ นำท่านสัมผัสกับเส้นทางแสนงามในเขตยุโรปตะวันออก อาทิ เยอรมัน, เช็คและออสเตรีย นำท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ที่งดงามดังนี้

 

แฟร้งค์เฟิร์ต        เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสส์และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และยังเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟร้งค์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป และยังเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป

นูเรมเบิร์ก           เมืองเก่าแก่ทางด้านสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมัน และมีความงดงามน่ารักของอาคารบ้านเรือน

ปราก             เมืองหลวงแห่งปราก ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของความโรแมนติค ชมสะพานชาร์ล และชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าแห่งกรุงปราคพร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย

เชสกี้ครุมลอฟ     เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 อาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992

เวียนนา                          เมืองหลวงแสนงามของประเทศออสเตรีย อดีตอาณาจักใหญ่ที่มีเสน่ห์ทั้งทางด้านศิลปะ ดนตรี และ

ธรรมชาติที่งดงาม


กำหนดการเดินทาง         
19-25 ก.พ. / 23-29 มี.ค.2562

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 584,260