ทัวร์จีน CTU04 ต๋ากู่ ซื่อกูเหนียงซาน ตานปา 6 วัน 5 คืน (3U)พ.ย.-ธ.ค.2561

+++ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสฉวน  +++

+++ เส้นทางชมธรรมชาติสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของเสฉวน +++

·      อุทยานซื่อกูเหนียงซาน ภูผาหิมะ มรดกโลกทางธรรมชาติ

·      หมู่บ้านธิเบตเจี๋ยจู เมืองตานปา  หมู่บ้านธิเบตที่สวยที่สุดในประเทศจีน

·      ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานธารน้ำแข็งหิมะพันปี

·      ตูเจียงเอี้ยน เมืองแห่งเขื่อนโบราณมรดกโลกยูเนสโก้

·      ชมการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก

·      ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี่

กำหนดการเดินทาง                  พฤศจิกายน – ธันวาคม  2561 

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 577,038