ทัวร์จีน CTU03 ต๋ากู่ เล่อซาน ง้อไบ๊ 5D (3U) พ.ย.-ธ.ค.2561

ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานธารน้ำแข็งหิมะพันปี

·                                                                  นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลก

·                                                                  นมัสการพระสมัตภัทธโพธิสัตว์ผู่เสียน ณ ภูเขาง้อไบ๊

·                                                                  ช้อปปิ้งถนนคนเดินจิ๋นหลี

กำหนดการเดินทาง                 พฤศจิกายน  – ธันวาคม 2561 

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 577,036