ทัวร์ยุโรป Amazing Moscow-St.Petersburg 7D4N TK

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์- IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่-จัตุรัสวิหาร-โบสถ์อัสสัมชัญ-ถนนอารบัต-เนินเขาสแปร์โร่-

ชมละครสัตว์-จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล-หอนาฬิกาซาวิเออร์-ห้างกุม-สถานีรถไฟใต้ดิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan-พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส-

พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-ป้อมปีเตอร์และปอล-

พระราชวังนิโคลัส-โบสถ์หยดเลือด-ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

 

เดินทาง

18-24 ส.ค./ 25-31 ส.ค. / 1-7 ก.ย. / 8-14 ก.ย. /

15-21 ก.ย. / 29 ก.ย.-5 ต.ค./6-12 ต.ค /27 ต.ค-2พ.ย /

10-16 พ.ย /17-23 พ.ย/ 24-30พ.ย /

 1-7 ธ.ค / 8-14 ธ.ค / 15-21 ธ.ค /22-28 ธ.ค 61

ราคา 57,300 บาท

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 584,281