ทัวร์ลาว ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4วัน3คืน

เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม

ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง

พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง จุดหมายปลายทางของชาว Backpacker

พร้อมเที่ยวชมเมืองนครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว

โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์ พัก 4+3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  • 20140125_170432.jpg
    หลวงพระบาง – วัดเชียงของ – เขาพูสี – ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว –หมู่บ้านซ่างไห – ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวงสี - วัดโพนเพา – หมู่บ้านผานมเริ่มต้นคนละ 9,500 บาท ( 20 คนขึ้นไป)1. ไม่รวมต...

  • 22.jpg
    ช่วงเวลาเดินทาง 01 กรกฎาคม 2016 – 30 กันยายน 2016 วันที่เข้าพัก วันจันทร์ หรือ วันพุธ พักขั้นต่ำ 2 คืน ประเภทห้อง ห้องเดอลักซ์ อาหารเช้า รวม ตั๋วสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ (ช...

  • 7.jpg
    เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงามชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

  • 17.jpg
Visitors: 586,680