ทัวร์เกาหลี ULTRA AUTUMN KOREA OCT'18

วันที่

โปรแกรม  ULTRA  AUTUMN  KOREA

มื้ออาหาร

โรงแรม

D1.

กรุงเทพฯ  ( สุวรรณภูมิ )

 

 

D2.

สนามบินอินชอน  -  เมืองแทอันอัน  เข้าร่วมงาน Autumn flower Festival   -

เมืองอาซาน  -  หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง Oeam  Folk Village 

- /   L / D

อาซาน

D3.

เมืองยงอิน  -  วัดวาวูจองซา  -   Everland  (รวมบัตรเครื่องเล่น)  กรุงโซล  -

โซลทาวเวอร์   (ไม่รวมลิฟท์-  ตลาดฮงแด

BF / L / D

กรุงโซล

D4.

ศูนย์เวชสำอางค์   -  ศูนย์โสม  -   ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง  -  สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบก  -  Duty Free -  คลองชองเกชอน  -  ช้อปปิ้งเมียงดง

BF / L / -

กรุงโซล

D5.

ศูนย์สมุนไพร  -   Amethyst   -    Olympic Park  -  ซุปเปอร์มาเก็ต  -

 สนามบินอินชอน  -  กรุงเทพฯ

BF /  L / -

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 574,962