ทัวร์เกาหลี TAE01 KOREA TW แทกู เคียงจู ปูซาน 5D3N

บินด้วยสายการบินทีเวย์ (TW) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

TW106

BKK(กรุงเทพ) - TAE(แทกู)

01.55-09.10

TW105

TAE(แทกู) - BKK(กรุงเทพ)

20.55-00.40

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 10 ก.ก. **

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

 • 16.jpg
  วันที่ โปรแกรม ULTRA SEOUL HOT มื้ออาหาร โรงแรม D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) D2. สนามบินอินชอน - ...

 • 2.jpg
  โอโซนเกาหลี Eco Paradise สุดชายแดนเกาหลีใต้ #เมืองฮวาซอน จุดรวมพลโอ้ปป้าเกาหลีกว่า 20,000 นาย เพื่อภารกิจ “ ชีวิตนี้เพื่อชาติและรักนี้เพื่อคนที่รัก “ สะพานโอทู O2 แห่งป่าเขาลำเนาไพ...

 • 7.jpg
  นั่งกระเช้าลอยฟ้า–เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน -ตลาดปลาจุนกัง สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน-ปูซานทาวเวอร์-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนสะพานเดินทะเล Sky Walkway -สวนริมทะเล แทจงแด วัดแฮดอง ยงกุงซา...

 • 8.jpg
  · ช้อปปิ้งที่ Paju Premium Outlet แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลก· วัดวาวูจองซา เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางภูเขา· ชม อาณาจักรสมุนไพร Pocheon Herb Island ที่นี่จะมีหลายโซน· ชมบรร...

 • 1.jpg
  โปรแกรมการท่องเที่ยว วันที่ 1 21 กันยายน 18 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ -ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 22 กันยายน...

 • 2.jpg
  โปรแกรมการท่องเที่ยว วันที่ 1 21 กันยายน 18 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ -ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 2 22 กันยายน 18 ...

 • 6.jpg
  บินด้วยสายการบินไทย (TG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)*****มีอาหารบนเครื่อง ทั้งไปและกลับ***** TG656 BKK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 23.30 - 06.55+1 ...

 • 7.jpg
  บินด้วยสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)*****มีอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ***** OZ742 BKK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 01.30 ...

 • 8.jpg
  บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) XJ702 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 15.40 – 23.05 XJ703 ICN(อิน...

 • 9.jpg
  บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK) XJ700 DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน) 02.35 - 10.05 XJ703 ICN(อิน...

 • 15.jpg
  วันที่ โปรแกรม ULTRA AUTUMN KOREA มื้ออาหาร โรงแรม D1. กรุงเทพฯ ( สุวรรณภูมิ ) D2. สนามบินอินช...

 • 16.jpg
  วันที่ โปรแกรม ULTRA COLORFUL KOREA มื้ออาหาร โรงแรม D1. กรุงเทพฯ ( สุวรรณภูมิ ) D2. สนามบินอิ...

 • 3.jpg
  þ นำท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบิน þ พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐานãããþ อาหารทานครบ 10 มื้อ äþ ที่เที่ยวใหม่ย่านอินชอน ใกล้สนามบิน เดินทางไม่เหนื่อย þ ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินและภา...
Visitors: 569,425