ทัวร์เกาหลี TAE01 KOREA TW แทกู เคียงจู ปูซาน 5D3N

บินด้วยสายการบินทีเวย์ (TW) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

TW106

BKK(กรุงเทพ) - TAE(แทกู)

01.55-09.10

TW105

TAE(แทกู) - BKK(กรุงเทพ)

20.55-00.40

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 10 ก.ก. **

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 577,036