ทัวร์เกาหลี ICN09 KOREA XJ รักมากมาย ใบไม้เปลี่ยนสี 5D3N OCT-NOV

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)

XJ702

DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน)

15.40 – 23.05

XJ703

ICN(อินชอน) - DMK(กรุงเทพ)

00.20 – 04.50

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 .. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 .. **

เดินทาง ตุลาคม พฤศจิกายน 2561

   

Visitors: 577,033