ทัวร์เกาหลี ICN06 KOREA OZ KOREA พฤกษาหลากสี

บินด้วยสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

*****มีอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ*****

OZ742

BKK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน)

01.30 – 09.15

OZ741

ICN(อินชอน) - BKK(กรุงเทพ)

19.30 – 23.10

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 10 ก.ก. **

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 577,037