ทัวร์เกาหลี ICN05 KOREA TG AUTUMN IN MY HEART

บินด้วยสายการบินไทย (TG) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)

*****มีอาหารบนเครื่อง ทั้งไปและกลับ*****

TG656

BKK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน)

23.30 - 06.55+1

TG657

ICN(อินชอน) - BKK(กรุงเทพ)

21.20 - 01.10+1

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 577,037