ทัวร์จีน LXH01 ทิเบต ลาซา 5วัน 4คืน (3U) พ.ค.-มิ.ย.2561

  • ·    เขตปกครองตนเองทิเบต  (ซีจ้าง)  สมญานาม หลังคาโลก
  • ·    ชมวิถีชีวิตแห่งพุทธวัชรยานของชาวทิเบต
  • ·    ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม พระราชวังโปตาลาคัง
  • ·    พระตำหนักนอร์บุหลิงคา  วัดเซรา วัดโจคัง
  • ·    ตระการตา ทะเลสาบยัมดรอก หรือ ทะเลสาบเทอร์คอยซ์

***** เส้นทางนี้สามารถเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน *****

***** รายการท่องเที่ยว ไม่มีการเข้าชมร้านสินค้าพื้นเมืองใดๆ *****

 

กำหนดการเดินทาง                         พฤษภาคม – มิถุนายน 2561   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 564,747