ทัวร์จีน SLK8D เส้นทางสายไหม อูหลูมู่ฉี ทูลูฟาน ตุนหวง จางเย่ 8 วัน 7 คืน มิ.ย.-ต.ค.2561 (CZ)

                             +++ ย้อนรอยเส้นทางสายไหมจากซินเจียง สู่กานซู่ +++

·                  อูหลูมู่ฉี เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ 

·                  ทูลูฟาน เมืองโบราณบนเส้นทางสายไหม และเมืองแห่ง 3 ที่สุดของจีน

·                  ชมเมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวเพลิง และ คานเอ๋อจิง

·                  ตุนหวง โอเอซิสแห่งสุดท้าย เมืองแห่งพุทธศิลป์พันปี ถ้ำผาโม่เกาคู

·                  ขี่อูฐชมเนินทรายครวญ หรือ หมิงซาซาน สระน้ำเสี้ยวจันทรา

·                  ด่านเจียยี่กวน  กำแพงเมืองจีนด่านสุดท้าย

·                  จางเย่ ภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ย งดงามประดุจดังภาพเขียนสีสดใส

·                  ชมหลานโจว เมืองกังหันน้ำของจีน สวนสุ่ยเฌอ

·                  สัมผัสกังหันวิดน้ำโบราณ 252 อันริมแม่น้ำหวงเหอ

·                  หวงเหอตี้อี้เฉียว สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง

·                  วัดถ้ำปิงหลิงมรดกโลก ชมถ้ำพระพุทธพันรูปปิงหลิง

·                  พระพุทธรูปแกะสลักจากหินริมน้ำจำนวน 694 รูป

+++ ราคารวมทิป,วีซ่าเดี่ยว,ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง +++

กำหนดการเดินทาง                 มิถุนายน – ตุลาคม 2561

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 574,957