ทัวร์จีน XMN01 เซี่ยะเหมิน หนานจิ้ง จางโจว 4วัน3คืน (TG ) มิ.ย.-ธ.ค.2561

***** คณะ VIP - ที่พัก 4 และ 5 ดาว / ไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง / รวมทิปแล้ว*****

·                           เซี่ยเหมิน 1 ใน10 เมืองน่าอยู่ของประเทศจีน

·                           จุดเริ่มต้นเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21

·                           ชมบ้านดินถูโหลวแห่งหนานจิ้ง มรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก้

·                           หมู่บ้านโบราณหยุนสุ่ยเหยา

·                           เกาะกูลั่งหยู หรือ เกาะเปียโน แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

·                           ช้อปปิ้งถนนคนเดินจงซาน หมู่บ้านประมงเจิงชั่วอัน

·                           อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ

กำหนดการเดินทาง                         มิถุนายน –ธันวาคม 2561

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 577,040