ทัวร์พม่า WS (RGN1-8M โปรเมียนมาร์ สาธุ) Yangon-Bago-Golden Rock 3 Days May-Oct 2018

ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง...ขอพรเทพทันใจ

หงสา...พระธาตุมุเตาไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน

พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร+ กุ้งแม่น้ำ

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

 • 10.jpg
  ขอพรเทพทันใจ .. สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง.. เจ๊าทัตจี .. เจดีย์กาบาเอ .. วัดพระเขี้ยวแก้ว .. วัดบารมี.. เจดีย์มหาวิชยะ .. วัดพระหินอ่อน .. .. วัดพระเจ๊างาทัตจี ***พิเ...

 • 13.jpg
  HILIGHT OF MYANMAR 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์“เจดีย์ชเวดากอง”คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดใน...

 • 14.jpg
  HILIGHT OF MYANMAR 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์“เจดีย์ชเวดากอง”คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบยี “เทพทันใจ” + “เทพกระซิบ” เจดีย์โบตาทาวน์ ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดใน...

 • 16.jpg
  สักการะ 9 สถานศักดิ์สิทธิ์ ณ พม่า 2 วัน 1 คืน1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่าพระลาภมุนี / พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี / เจดีย์มหาวิชยะ / พระนอน...
Visitors: 564,746