ทัวร์ฮ่องกง WS (HH10-HX) Hkg 2 days 1 Nights Apr-Oct 2018 10,888 บาท

นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเกาะฮ่องกง-ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์

ขอพรหลวงพ่อแชกง วัดกังหัน และเทพเจ้าหวังต้าเซียน

วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ถนนนาธาน และซิตี้เกท เอ้าท์เลท

***พิเศษ...เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง***

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 574,957