ทัวร์จีน WS (PEK2-CX) PEK 5 Days 4 nights Jan-Mar 2018 16,999 บาท

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน

กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้-วัดลามะ

ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง-ตงหัวเหมิน-ตลาดรัสเซีย

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 502,958