ทัวร์จีน WS (PEK1-TG So Cool) PEK 5 Days 3 Nights Apr-Jun 2018 17,900 บาท

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-พระราชวังฤดูร้อน

กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สวนผลไม้

ช้อปปิ้งถนนหวังฟู่จิ่ง-ตงหัวเหมิน-ตลาดรัสเซีย

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 569,428