ทัวร์ฮ่องกง WS (HH5-CX Disney Pro) Hkg-Disneyland 3 Days Apr-Oct 2018 15,999 บาท

ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดต้าเซียน นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

 • 17.jpg
  ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

 • 18.jpg
  นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตาขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิวช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้า...

 • 19.jpg
  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดต้าเซียนพักฮ่องกง 2 คืนฮ่องกง-ช้อปปิ้ง-เกาะลันเตา 3 วันไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหันนั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค..ช้อปป...

 • 16.jpg
  ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วันพิเศษ...เป็ดย่าง+ห่านพะโล้

 • 17.jpg
  เจ้าแม่ทับทิม ... เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น ... เจ้าพ่อแชกงเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ... เจ้าพ่อกวนอู ... เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์เจ้าพ่อหวังต้าเซียน ... วัดชีชิหลิน ... พระใหญ่วัดโป...

 • 12.jpg
  นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตาขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิวช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้า...

 • 13.jpg
  ไหว้องค์หลวงพ่อแชกง ... พระใหญ่โป่หลินเกาะลันเตาช้อปปิ้งแบรนด์เนม และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้นไหว้ขอพรเทพเจ้ากวนอู ... ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ

 • 7.jpg
  พิเศษ..เป็ดย่าง+ห่านพะโล้นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีคไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหันนมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดต้าเซียนไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา...

 • 8.jpg
  เจ้าแม่ทับทิม ... เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น ... เจ้าพ่อแชกงเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ... เจ้าพ่อกวนอู ... เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์เจ้าพ่อหวังต้าเซียน ... วัดชีชิหลิน ... พระใหญ่วัดโป...

 • 9.jpg
  นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเกาะฮ่องกง-ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ขอพรหลวงพ่อแชกง วัดกังหัน และเทพเจ้าหวังต้าเซียนวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ถนนนาธาน และซิตี้เกท เอ้าท์...
Visitors: 502,955