ทัวร์ฮ่องกง WS (HC8-CX Summer) Hkg-Lantau-Szx 3 Days Apr-Oct 2018 12,900 บาท

นั่งกระเช้านองปิง 360 ไหว้พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา

ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ หาดรีพลัสเบย์ ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว

ช้อปปิ้ง 2 สไตส์ ทั้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่ย และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น

ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

 • 13.jpg
  ไหว้องค์หลวงพ่อแชกง ... พระใหญ่โป่หลินเกาะลันเตาช้อปปิ้งแบรนด์เนม และสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้นไหว้ขอพรเทพเจ้ากวนอู ... ชมโชว์น้ำพุ 3 มิติ

 • 13.jpg
  ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหันนมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดต้าเซียนนั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค

 • 9.jpg
  นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเกาะฮ่องกง-ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ขอพรหลวงพ่อแชกง วัดกังหัน และเทพเจ้าหวังต้าเซียนวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ถนนนาธาน และซิตี้เกท เอ้าท์...

 • 24.jpg
  ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน

 • 26.jpg

 • 27.jpg

 • 28.jpg
  นั่งรถรางพีคแทรม ชมวิวเกาะฮ่องกง-ไหว้เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ขอพรหลวงพ่อแชกง วัดกังหัน และเทพเจ้าหวังต้าเซียนวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ถนนนาธาน และซิตี้เกท เอ้าท์...

 • 15.jpg
  ฮ่องกง–กระเช้านองปิง–ช้อปปิ้งโดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เกาะลันเตา...นั่งกระเช้านองปิง..ขอพรพระใหญ่โป่หลิน เทพเจ้าแห่งโชคลาภ..แก้ชง..หมุนกังหันนำโชค ณ วัดเช...

 • 16.jpg
  ฮ่องกง–ดิสนีย์แลนด์–ช้อปปิ้ง โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพลิดเพลินกับผองเพื่อนตัวการ์ตูน ณ ดิสนีย์แลนด์ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ..แก้ชง..หมุนกังหันนำโชค ณ วัดเชอกุ...

 • 17.jpg
  ฮ่องกง–นองปิง-หมู่บ้านชาวประมง–ช้อปปิ้ง โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) เพลิดเพลินกับผองเพื่อนตัวการ์ตูน ณ ดิสนีย์แลนด์ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ..แก้ชง..หมุนกังหันนำโชค ...

 • 17.jpg
  Mom 1 : ฮ่องกง – พีคแทรม – หมู่บ้านชาวประมง กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่หลิน – Old Town – ไหว้พระ 5 วัดเกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป่หลิน..นมัสการเจ้าแม่กวนอิม..เจ้าแ...

 • 18.jpg
  ฮ่องกง – Old Town – ไหว้พระ 9 วัด กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่หลินเกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป่หลิน...ขอพรเทพเจ้ากวนอู นมัสการเจ้าแม่กวนอิม..เจ้าแม่ทับทิม ณ หาดรีพัส...

 • 19.jpg
  ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – Old Town กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่หลินเต็มอิ่ม...กับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์​และขบวนพาเหรดไหว้พระขอพร..เทพเจ้าเชอกุง, เทพเจ้าหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิม ร...

 • 20.jpg
  ฮ่องกง – กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่หลิน มาเก๊า – เวเนเชี่ยน – จูไห่ เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป่หลิน..เทพเจ้าแห่งโชคลาภ..แก้ชง..หมุนกังหันนำโชค ณ วัดเชอกุงหมิว/ขอ...

 • 21.jpg
  ฮ่องกง – ไหว้พระ 9 วัด – Old Town กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่หลิน เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป่หลิน..นมัสการเจ้าแม่กวนอิม..เจ้าแม่ทับทิม ณ หาดรีพัส เบย์../..สุขภาพ...

 • 15.jpg
  มาเก๊า...จูไห่...เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืนสักการะเจ้าแม่กวนอิม l ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล l ครบสูตรชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’โชว์น้ำพุเต้นระบำ (ราคาน...

 • 17.jpg
  ฮ่องกง 1 คืน เซินเจิ้น 1 คืน 4 วันเสริมสิริมงคลให้ตัวเองและครอบครัว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง ... วัดกวนอู ... วัดหวังต้าเซียนอิสระช้อ...

 • 18.jpg
  ฮ่องกง..วัดแชกง..เซินเจิ้น แพคเกจสุดคุ้ม !! นมัสการเทพเจ้ากวนอู...เจ้าแม่กวนอิมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชื่อดังของเกาะฮ่องกง ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ…เดินทางโดยสายการบินฮ่อ...

 • 20.jpg
  ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืนนมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี...

 • 21.jpg
  ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืนนมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี...
Visitors: 569,428