ทัวร์เกาหลี EASY KOREA LIKE SPRING BY LJ MAR 18 (SUWON 1 N - SEOUL 2 N) 15,900 บาท

เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม

พักซูวอน 1 คืน / โซล 2 คืน

ü  หมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France สถานที่ถ่ายทำ You Who Came from the Star

ü  ปั่นจักรยานเรียลไบต์ ชมธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์

ü  สนุกเต็มที่กับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)

ü  ทำบุญที่ วัดวาวูจองซา วัดที่มีเศียรของพระพุธรเจ้ามีความสูงถึง 8 เมตร

ü  แวะชิม สตอเบอร์รี่เกาหลี แบบสดๆจากไร่

ü  พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด

ü  ชมที่มาของสาหร่ายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่าย ให้ท่านได้ชิมสาหร่ายเกาหลีแท้ๆ

ü  ให้ท่านลอง ทำคิมบับ พิเศษ!!! พร้อมทั้งสวมชุดประจำชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบก

ü  สายการบินจินแอร์ บริการอาหารแบบ SNACK BOX บนเครื่อง

ü  รวมอาหารทั้งหมด 10 มื้อ

ü  พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 502,957