ทัวร์เกาหลี  • 16.jpg
    วันที่ โปรแกรม ULTRA SEOUL HOT มื้ออาหาร โรงแรม D1. กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) D2. สนามบินอินชอน - ...

  • 22.jpg
    นั่งกระเช้าลอยฟ้า – เรือเต่าจำลอง โคบุ๊คซอน - ตลาดปลาจุนกัง – สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชินปูซานทาวเวอร์ -หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway สวนริมทะเล แทจงแด –วัดแฮดอง...
Visitors: 563,989