ทัวร์ไต้หวัน SL77_Taiwan 5D3N Nov-Mar18 12,888 บาท

SL77 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ tourism Taiwan mascotเที่ยวครบทุกไฮไลท์ ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม
เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lion air png อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้

ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง

กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101

ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ช้อปปิ้ง3ตลาดดัง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มารเก็ต  ซีเหมินติง
พักโรงแรม Hot Spring อาบน้ำแร่ 1คืน

เมนูพิเศษ : ชาบูไต้หวัน เมนู Seafood
พัก
:เถาหยวน 1คืน(อาบน้ำน้ำแร่) ไทจง 1คืน  ไทเป 1คืน  

เดินทางโดยสายการบิน  THAI LION AIR   น้ำหนักกระเป๋า 20 KG บินตรงสู่ไทเป

   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 502,956