ทุ่งดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน ปาย 2 คืน

กรุงเทพฯ ฮอด – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – ถ้ำแก้วโกมล – ทุ่งดอกบัวตอง – พราตุกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน – ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักษ์ไทย – ภูโคลน – สะพานซูตองเป้ – ถ้ำปลา – จุดชมวิวปางมะผ้า – ปาย – วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – ตลาดปาย – วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสานติชล - – กวาดทุ่งเกวียน – กรุงเทพฯ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  • 15.jpg
    กรุงเทพฯ - อ.ฮอด - ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล – ทุ่งดอกบัวตองอ.แม่แจ่ม - วัดพุทธเอ้น - ยอดดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุเจดีย์ - พระธาตุศรีจอมทอง ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

  • 15.jpg
    กรุงเทพฯ - อ.ฮอด - ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล – ทุ่งดอกบัวตองอ.แม่แจ่ม - วัดพุทธเอ้น - ยอดดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุเจดีย์ - พระธาตุศรีจอมทอง ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
Visitors: 590,264