แจ่มแท้ - แม่แจ่ม 3 วัน 2 คืน 4,988 บาท

กรุงเทพฯ - อ.ฮอด - ออบหลวง

สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล ทุ่งดอกบัวตอง

อ.แม่แจ่ม - วัดพุทธเอ้น - ยอดดอยอินทนนท์

พระมหาธาตุเจดีย์ - พระธาตุศรีจอมทอง

ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  • 15.jpg
    กรุงเทพฯ - อ.ฮอด - ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล – ทุ่งดอกบัวตองอ.แม่แจ่ม - วัดพุทธเอ้น - ยอดดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุเจดีย์ - พระธาตุศรีจอมทอง ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

  • 16.jpg
    กรุงเทพฯ – ฮอด – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – ถ้ำแก้วโกมล – ทุ่งดอกบัวตอง – พราตุกองมู – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน – ปางอุ๋ง – หมู่บ้านรักษ์ไทย – ภูโคลน – สะพานซูตองเป้ – ถ้ำปลา – จุดชมวิวปา...
Visitors: 590,266