ทัวร์พม่า • 17.jpg
  RGN001A : ย่างกุ้ง...อิ่มบุญ...ไหว้พระ 9 วัด 2วัน1คืนสักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า : พระมหาเจดีย์ชเวดากอง × พระนอนตาหวาน : วัดหงาทัตจี : วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี : ม...

 • แพคเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)เดินทางเดือนต.ค. 62-เม.ย. 63มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์ โรงแรม 2 ท่าน ราคา/ท่าน 3-5 ท่าน ราคา/ท่าน ...

 • แพคเก็จทัวร์ 3 วัน 2 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)เดินทางเดือนต.ค. 62-เม.ย. 63ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน โรงแรม 2 ท่าน ราคา/ท่าน 3-5 ท่าน ราคา/ท่าน...

 • แพคเก็จทัวร์ 4 วัน 3 คืน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)เดินทางเดือนต.ค. 62-เม.ย. 63ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน-สิเรียม โรงแรม 2 ท่าน ราคา/ท่าน 3-5 ท่าน ร...

 • 22.jpg
  โปรเมียนมาร์..สาธุ ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 3 วันย่างกุ้ง...เจดีย์ชเวดากอง...ขอพรเทพทันใจ หงสาวดี...พระธาตุมุเตา ไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้ง...

 • 23.jpg
  สักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศพม่าพุกาม...เมืองแห่งทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง...ชมหุ่นกระบอกมัณฑะเลย์...พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี อาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร +...

 • 24.jpg
  ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากองพุกาม...เมืองแห่งทะเลเจดีย์...เจดีย์ชเวสิกองมัณฑะเลย์...พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนีอินเล...ชมวิถีชิวิตชาวอินตาการพายเรือด้วยเท้าชมโชว์พื้นเมือง และโชว์หุ่...

 • 25.jpg
  ขอพรเทพทันใจ .. สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง.. เจ๊าทัตจี .. เจดีย์กาบาเอ .. วัดพระเขี้ยวแก้ว .. วัดบารมี.. เจดีย์มหาวิชยะ ..เจดีย์เอ่งต่อหย่า .. วัดพระเจ๊างาทัตจี ***พิเศษ...เป็ดป...
Visitors: 604,551