ทัวร์พม่า  • 17.jpg
    RGN001A : ย่างกุ้ง...อิ่มบุญ...ไหว้พระ 9 วัด 2วัน1คืนสักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า : พระมหาเจดีย์ชเวดากอง × พระนอนตาหวาน : วัดหงาทัตจี : วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี : ม...
Visitors: 602,141