ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 9,500 บาท

หลวงพระบาง – วัดเชียงของ – เขาพูสี – ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว –หมู่บ้านซ่างไห – ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวงสี - วัดโพนเพา – หมู่บ้านผานม
 

เริ่มต้นคนละ 9,500 บาท ( 20 คนขึ้นไป) 

1. ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (ราคาประมาณ 9,500-10,000 บาท การบินไทย)

2. โรงแรม 4 ดาว

3. มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  • 22.jpg
    ช่วงเวลาเดินทาง 01 กรกฎาคม 2016 – 30 กันยายน 2016 วันที่เข้าพัก วันจันทร์ หรือ วันพุธ พักขั้นต่ำ 2 คืน ประเภทห้อง ห้องเดอลักซ์ อาหารเช้า รวม ตั๋วสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ (ช...
Visitors: 563,995