ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 9,500 บาท

หลวงพระบาง – วัดเชียงของ – เขาพูสี – ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว –หมู่บ้านซ่างไห – ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวงสี - วัดโพนเพา – หมู่บ้านผานม
 

เริ่มต้นคนละ 9,500 บาท ( 20 คนขึ้นไป) 

1. ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (ราคาประมาณ 9,500-10,000 บาท การบินไทย)

2. โรงแรม 4 ดาว

3. มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
Visitors: 593,680