ทัวร์ลาว • 20140125_170432.jpg
  หลวงพระบาง – วัดเชียงของ – เขาพูสี – ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว –หมู่บ้านซ่างไห – ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวงสี - วัดโพนเพา – หมู่บ้านผานมเริ่มต้นคนละ 9,500 บาท ( 20 คนขึ้นไป)1. ไม่รวมต...

 • 22.jpg
  ช่วงเวลาเดินทาง 01 กรกฎาคม 2016 – 30 กันยายน 2016 วันที่เข้าพัก วันจันทร์ หรือ วันพุธ พักขั้นต่ำ 2 คืน ประเภทห้อง ห้องเดอลักซ์ อาหารเช้า รวม ตั๋วสายการบิน ลาวแอร์ไลน์ (ช...

 • 7.jpg
  เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงามชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

 • 9.jpg
  เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้างพักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง จุดหมายปลายทางของชาว...

 • 17.jpg
Visitors: 586,703